Τα δικαιώματά μου | EL

Ένας οδηγός σχετικά με το δικαίωμα να έχεις ένα σπίτι, να ζεις ανεξάρτητα με οποίον θέλεις και να έχεις την υποστήριξη που χρειάζεσε. [Άρθρο 19. Ανεξάρτητη διαβίωση]