Μετακινούμαι | EL

Ένας οδηγός για άτομα με ΝΙ για το πως να χρησιμοποιούν το σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα. [Άρθρο 20. Μετακίνηση]